Carport vergunning nodig?

Met een carport kun je jouw auto, motor, caravan of boot veilig en droog parkeren. In regenachtig weer stap jij droog in en uit de auto. Je hebt dus besloten een carport te laten plaatsen. Voordat je aan de gang kunt gaan, moet je wel de regelgeving in jouw gemeente kennen. In dit artikel lees je meer over de algemene wettelijke bepalingen voor een carport vergunning in België.

carport vergunning nodig

Hoe kom ik te weten of ik een carport vergunning nodig heb?

Allereerst moeten we een verschil maken tussen het aanvragen van een carport vergunning en de meldingsplicht. Voor kleine bouwwerkzaamheden rondom de woning heb je namelijk niet altijd een vergunning nodig, maar de gemeente wil er wel van op de hoogte gehouden worden. Als je grote werkzaamheden gaat verrichten en de carport ombouwen tot garage is een vergunning natuurlijk wel van belang.

Om te weten of jij voor de aanbouw van de carport een vergunning moet hebben of enkel meldingsplicht hebt, moet je kijken welke regels precies gelden voor jouw plannen. Er zijn namelijk twee verschillende regelingen voor de bouw van een carport. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijstaande carports en aangebouwde carports.

In dit artikel gaan we uit van een standaard situatie en de algemene regels voor een carport vergunning in België. Echter kan iedere provincie en gemeente zelf andere regels of aanvullende voorwaarden hanteren. Bovendien is de regelgeving soms aan verandering onderhevig. Het is dus van groot belang dat je altijd bij de gemeente informeert om zeker te zijn dat je geen boete ontvangt.

Vraag advies op maat

Is een architect altijd nodig?

De medewerking van een architect is in principe verplicht voor werkzaamheden waar je een vergunning of melding voor nodig hebt. Sommige bouwwerken zijn hiervan vrijgesteld, op voorwaarde dat ze de stabiliteit van het gebouw niet wijzigen en geen constructieproblemen veroorzaken. Ook de aanbouw van een carport valt onder deze vrijstelling, als de werken aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De carport is niet groter dan veertig vierkante meter
 • Het bijgebouw heeft een maximale kroonlijsthoogte van drie meter
 • De aanbouw heeft een maximale nokhoogte van vier en halve meter

Als de geplande werkzaamheden aan deze eisen voldoen, hoef je dus niet verplicht contact op te nemen met een architect.

Moet ik een carport vergunning hebben voor het plaatsen van een aangebouwde carport?

Onder een aangebouwde carport verstaan we een carport die tegen de gevel van het huis of de garage wordt aangebouwd. Voor het laten plaatsen van een aangebouwde carport geldt in alle gevallen een meldingsplicht. In de meeste gevallen moet je geen carport vergunning aanvragen.

De aangebouwde carport is vergunningsvrij in de volgende gevallen.

 • De carport en de andere al bestaande bijgebouwen mogen niet meer dan veertig meter in totaal beslaan
 • De overkapping mag niet hoger dan vier meter vanaf de grond meten
 • Het bijgebouw mag de functie van de woning niet veranderen
 • Carports moeten minstens drie meter van de perceelsgrens geplaatst worden in de zijtuin
 • Het bijgebouw moet minstens twee meter van de perceelsgrens geplaatst worden in de achtertuin

Uitzondering: als de carport tegen een aangrenzend gebouw geplaatst wordt, mag de carport op de scheidingsgrens geplaatst worden zolang de bestaande muur niet veranderd wordt. De diepte van de carport mag wel niet dieper zijn dan het aangrenzende gebouw. In dit geval wordt de carport op de perceelsgrens met de buren geplaatst.

Bekijk de verkavelingsvoorwaarden voor jouw stuk grond om te weten te komen of je voor de aanbouw van deze carport toestemming van de buren moet krijgen.

Daarnaast mag de aanbouw van de carport niet strijdig zijn met de voorschriften van een BPA of een RUP en niet in strijd zijn met stedenbouwkundige vergunningen en verordeningen. De aanbouw mag niet geplaatst worden in een oeverzone, voor de rooilijn, in een achteruitbouwstrook en in de vijf meter brede strook bij ingedeelde waterlopen. Ook mag de carport niet geplaatst worden als het plan in strijd is met andere wetgevingen of op een terrein van beschermd erfgoed.

Om echt zeker te zijn van je plannen, is het aangeraden om contact op te nemen met de gemeente. Zij zullen je met zekerheid kunnen zeggen wat je het best kunt aanvangen en of je een carport vergunning moet hebben voordat je aan de werken begint.
Om te weten of je een carport vergunning in de voortuin nodig hebt, neem je ook contact op met de gemeente.

Carport plaatsen? Ontvang offertes

Een praktijkvoorbeeld

Peter en Brenda hebben een nieuwe woning gekocht en zouden daar graag een houten carport aan willen plaatsen om hun twee auto’s tegen slechte weersomstandigheden te beschermen.
Ze willen weten of ze een carport vergunning moeten verkrijgen.

Het totale oppervlak zal zesendertig vierkante meter bedragen.

Op het eerste gezicht denken Peter en Brenda geen carport vergunning nodig te hebben, de carport voldoet immers aan de eisen die voor vrijstelling gelden. Ze gaan voor alle zekerheid informatie inwinnen bij de gemeente. Om vanuit de woning naar de carport te kunnen lopen, hebben zij een nieuwe deuropening in de zijgevel nodig. Om een dergelijke ingreep aan te brengen in een dragende wand, hebben ze de hulp van een architect nodig. Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Peter en Brenda hebben geen houten carport vergunning nodig, maar er geldt wel een meldingsplicht omdat ze een architect inschakelen.

meldingsplicht vergunning carport

Moet ik een carport vergunning hebben voor het plaatsen van een aangebouwde carport?

Voor een vrijstaande carport geldt geen meldingsplicht. Meestal is voor de aanbouw van een carport een vergunning niet nodig.

De vrijstaande carport is vergunningsvrij in de volgende gevallen.

 • De carport en de andere al bestaande bijgebouwen mogen niet meer dan veertig meter in totaal beslaan
 • Het bijgebouw mag niet hoger dan drie en halve meter vanaf de grond meten, hierbij ga je uit van het hoogste punt van de carport
 • De carport moet volledig binnen een straal van dertig meter van de woning gebouwd worden
 • De overkapping moet minstens drie meter van de perceelsgrens geplaatst worden in de zijtuin
 • De aanbouw moet minstens een meter van de perceelsgrens geplaatst worden in de achtertuin of tegen een bestaande wand op de perceelsgrens geplaatst worden zonder die want te veranderen

Daarnaast mag de aanbouw van de carport niet strijdig zijn met de voorschriften van een BPA of een RUP en niet in strijd zijn met stedenbouwkundige vergunningen en verordeningen. De aanbouw mag niet geplaatst worden in een oeverzone, voor de rooilijn, in een achteruitbouwstrook en in de vijf meter brede strook bij ingedeelde waterlopen. Ook mag de carport niet geplaatst worden als het plan in strijd is met andere wetgevingen of op een terrein van beschermd erfgoed.

Om helemaal zeker te zijn van je plannen, is het altijd een goed idee om contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen je met zekerheid vertellen of  je al dan niet een carport vergunning nodig hebt voordat je aan de werken begint. Ook als je een carport in de voortuin wilt plaatsen, is het een goed idee om contact te nemen met de gemeente.

Een praktijkvoorbeeld

Meneer Leyers wil een vrijstaande carport in de achtertuin laten plaatsen. Hij wil weten of hij een carport vergunning moet verkrijgen. In zijn achtertuin staat al een serre van twintig vierkante meter.

Meneer Leyers heeft bij de gemeente informatie ingewonnen en de algemene Vlaamse regels voor bijgebouwen zijn in zijn woonplaats van toepassing. Hij kan nu dus een twintig vierkante meter grote carport vergunningsvrij bouwen.
Wel moet hij erop letten dat de carport maar maximaal drie en halve meter hoog is en moet hij rekening houden met de regels die van toepassing zijn op de afstand naar de perceelsgrenzen.

carport vergunning

Hoeveel m2 bijgebouwen kan je zonder vergunning plaatsen?

Wanneer je een aanbouw laat plaatsen met een maximale oppervlakte van veertig vierkante meter, geldt enkel de meldingsplicht. Je kunt deze carport vergunningsvrij bouwen.

De oppervlakte van de bouwwerkzaamheden die je al eerder hebt uitgevoerd, telt hierin mee. Heb je al eerder een bouwwerk laten plaatsen van tien vierkante meter en wil je nu nog eens twintig vierkante meter bouwen? Dan geldt de meldingsplicht, want in totaal beslaan de bijgebouwen dertig vierkante meter. Je hebt voor het bouwen van de carport een vergunning niet nodig.

Heb je daarentegen al eerder een bouwwerk van tien vierkante meter geplaatst, en wil je nu een bouwwerk van veertig vierkante meter plaatsen, dan is de meldingsplicht niet meer op jou van toepassing. Je overschrijdt dan het maximale aantal meters in totaal, want het geheel beslaat vijftig vierkante meter. In dit geval moet je een carport vergunning aanvragen.

Om zeker te weten welke regels op jouw plannen van toepassing zijn, kun je het best informatie inwinnen bij de gemeente. Zij kunnen je direct zeggen of jij een carport vergunning moet hebben.

Vind de juiste vakman in jouw regio

Hoe voer ik mijn meldingsplicht uit?

Zijn jouw plannen voor het bouwen van een carport van vergunning vrijgesteld en hoef je ze enkel te melden? Je kunt bij de meeste gemeentes online een formulier invullen, ofwel ter plaatse een meldingsformulier indienen.

In dit formulier beschrijf je zoveel mogelijk details van de werken die je gaat laten uitvoeren. De gemeente heeft ongeveer een maand de tijd om je hierop te antwoorden. Je ontvangt dan een meldingsakte. Pas na ontvangst daarvan mag je met de werkzaamheden starten.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is de geschatte oppervlakte (lengte x breedte) van de carport?

2*. Welke materialen zou u willen gebruiken voor uw carport?

3*. Welk type carport wenst u?

4*. Wanneer wilt u de carport laten plaatsen?

5. Beschrijving van uw project

6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.