Is een carport vergunning nodig?

Een carport is een groot voordeel voor de bescherming van jouw persoonlijke eigendommen tegen allerlei weersomstandigheden. Kostbare vervoersmiddelen zoals je auto, motor, fiets, caravan, mobilhome of boot, worden op een veilige en droge manier geparkeerd onder je carport. De lak wordt beschermd en het interieur wordt ook niet blootgesteld aan hoge zonnewarmte en UV-straling. Daarnaast kan jij zelf ook droog en rustig in- en uitstappen tijdens hevige neerslag.

Toch moet er ook gekeken worden naar de wettelijke bepalingen voor carports en de plaatsing op jouw woongebied. Zijn er regels aan verbonden? Is het plaatsen van een carport vergunningsvrij? Is er een bouwvergunning voor een carport nodig? Dit is van belang om te weten, voordat je een carport gaat plaatsen om latere problematiek te voorkomen. Als jij een nieuwe woning wilt gaan bouwen, zijn bepaalde vergunningen altijd verplicht. Ook een architect moet altijd bij het project betrokken zijn. Hoe zit het dan bij andere aanbouw en uitbreidingen aan en rondom jouw woning?

carport vergunning nodig

Is de carport vrijstaand of aangebouwd?

Er zijn twee aparte regelingen voor carports, er is onderscheid in vrijstaande en aangebouwde carports. Om te weten te komen of een carport zonder vergunning gebouwd kan worden gaan we kijken naar de wettelijke normen die zijn gesteld voor de bouw van een vrijstaande carport. Een vergunning voor de carport en de plaatsing is onderdeel van werken aan en rondom de woning, het is deel van de groep vrijstaande bijgebouwen in de tuin. Niet alleen carports vallen in deze categorie, maar ook constructies zoals: schuren, zwembadhuisje, garages, tuinhuizen, serres en houten overkappingen.

Sinds december 2010 is er een flexibelere wetgeving voor kleine gebouwen zoals een carport. Lange procedures voor een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, zijn niet meer nodig. Een voorwaarde is dan wel dat het totaaloppervlak aan bijgebouwen wordt beperkt tot een maximum van 40 m².

Voor dit soort bijgebouwen is vaak geen vergunning nodig, er zijn wel wat voorwaarden die dan gesteld zijn:

Een vrijstaande carport is vergunningsvrij indien:

 1. De grond waarop jouw woning staat, niet meer dan 40 vierkante meter aan bijgebouwen heeft. Ook de reeds aanwezige bijgebouwen worden meegerekend.
 2. De vrijstaande carport ook aan de volgende voorwaarden voldoet:
  – de maximale hoogte 3,5 meter is,
  – er niet meer dan 30 meter afstand is tussen de woning en de vrijstaande carport,
  – er minstens een afstand van 3 meter is tussen de vrijstaande carport in de zijtuin en de bestaande perceelgrens,
  – er minstens een afstand van 1 meter is tussen de vrijstaande carport in de achtertuin en de bestaande perceelgrens,
  – of in het geval van een scheidingsmuur op de perceelgrens, de vrijstaande carport daar tegenaan wordt gebouwd. De scheidingsmuur moet ongewijzigd blijven.

De bouwvergunning voor een vrijstaande carport is vereist indien:

 1. De bestaande vrijstaande bijgebouwen zich bevinden op gebied dat ruimtelijk kwetsbaar is verklaard,
 2. De vrijstaande carport tegenstrijdig is aan:
  – Het bijzonder plan van aanleg (BPA) of het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning,
  – bepalingen en besluiten van de lokale stedenbouw in het gewest, provincie of de gemeente.
  – voorwaarden die al vastgelegd zijn op het gebied van stedenbouwkundige vergunningen.
  – wetgevingen met betrekking tot: spoorwegen, wegen, waterwegen, burgerlijk wetboek en natuurwetgeving.

Een vrijstaande carport mag nooit gebouwd worden in:

 • een 5 meter brede strook gelegen op de bovenste rand van het talud van waterlopen.
 • bestaande erfdienstbaarheidszones gelegen langs grachten met een algemeen belang.
 • oeverzones die een afgebakend gebied zijn.

Voldoet jouw vrijstaande carport aan al deze voorwaarden en bepalingen, dan is de vrijstaande carport vergunningsvrij. Meestal ben je dan ook niet verplicht om een machtiging aan te vragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. carport vergunning

Wanneer ben je wel verplicht deze machtiging aan te vragen?

Dat moet als jouw woning staat op gebied van beschermde:

 • monumenten,
 • landschappen of specifieke erfgoedlandschappen,
 • stads- en dorpsgezichten,
 • archeologische monumenten.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Meneer Leyers wil een vrijstaande carport bouwen in zijn achtertuin. Daar staat nu een serre van 20 m². Door de bepalingen van de gemeente voor vrijstaande bijgebouwen, kan hij nu dus een carport zonder vergunning plaatsen die niet groter is dan 20 m². Er is ook geen meldingsplicht nodig, want zijn woning staat niet in één van de vier gebieden die beschermd zijn verklaard door de gemeente. Hij voldoet nu precies aan het maximum van 40 m². Meneer Leyers moet ook goed opletten dat de carport niet hoger dan 3,5 meter wordt, en goed de afstanden tot de perceelgrens in de gaten houden. Een vergunning voor een carport is geen eis in dit geval, dus de carport is vergunningsvrij.

Aangebouwde carports

Aangebouwde carports zijn ook uitbreidingen van een woning, is een vergunning voor een carport dan nodig? Soms is een aangebouwde carport vergunningsvrij en soms is alleen een melding al genoeg om de carport te bouwen. Als de meldingsplicht wordt gedaan, is de carport dus zonder vergunning te plaatsen.

De carport is vergunningsvrij en alleen een melding is voldoende indien:

 1. De grond waarop jouw woning staat, niet meer dan 40 vierkante meter aan bijgebouwen heeft. Ook de reeds aanwezige bijgebouwen worden meegerekend.
 2. De aangebouwde carport ook voldoet aan:
  – een maximale hoogte van 4 meter,
  – het de woonfunctie en het aantal woongelegenheden niet veranderd,
  – er minstens een afstand van 3 meter is tussen de aangebouwde carport in de zijtuin en de bestaande perceelgrens
  – er minstens een afstand van 2 meter is tussen de aangebouwde carport in de achtertuin en de bestaande perceelgrens,
  – of in het geval van een scheidingsmuur op de perceelgrens, de aangebouwde carport daar tegenaan wordt gebouwd. De scheidingsmuur moet ongewijzigd blijven.
  – de bouwdiepte van de aangebouwde carport mag de bouwdiepte van het aangrenzende gebouw niet overschrijden.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Peter en Brenda hebben net een eengezinswoning gekocht en willen graag een houten carport aanbouwen. Ze vragen zich af of een vergunning voor de carport nodig is. De aangebouwde carport is voor twee auto’s en heeft een totaaloppervlak van 36 m². Om vanuit de woning naar de aangebouwde carport te lopen, is een nieuwe deuropening nodig in de dragende zijgevel. Bij een ingreep in een dragende gevel zal altijd een architect moeten worden ingeschakeld, dit hoort bij de melding van deze verbouwing bij de gemeente. Een bouwvergunning carport is dus niet noodzakelijk, wel is er een meldingsplicht.meldingsplicht vergunning carport

Hoe gaat deze meldingsplicht in de praktijk?

Jouw bouwplannen voor vrijstaande of aangebouwde carports kunnen worden beschreven op een specifiek formulier voor de meldingsplicht. Na het indienen bij jouw gemeente, is er een maximale wachttijd van 20 dagen. Ontvang jij geen reactie na die 20 dagen, dan is er geen bouwvergunning carport nodig. Je kunt de carport nu bouwen.